90093 - Η συμβολή στο έργο

Ν. Λυγερός

Η συμβολή στο Έργο
δεν είναι
απαραίτητα
κατανοητή
όταν είναι συσσωρευτική
διότι δεν φαίνεται
στην καθημερινότητα
αλλά μόνο
σε βάθος χρόνου
έτσι πρέπει
να έχεις αντοχές
γιατί η υπομονή
δεν επαρκεί
για να υπάρχει
η συνέχεια
της χαράς.