90094 - Το συλλογικό έργο

Ν. Λυγερός

Το συλλογικό έργο
δεν είναι πάντα
αντιληπτό
γιατί είναι
βαθύτερο
και πολυπλοκότερο
από το ατομικό
αλλά πρέπει
να έχεις
αντοχές
για να το αντιληφθείς
αλλιώς εύκολα
θα καταρρεύσεις
ακόμα
κι αν λες
το αντίθετο.