90095 - Όταν αναλύεις

Ν. Λυγερός

Όταν αναλύεις
τα πάντα
πρέπει
να σκέφτεσαι
μετά
και τη σύνθεση
αλλιώς
δεν έχεις
ολοκληρωμένη
εικόνα
της πραγματικότητας
και χάνεσαι
στα δικά σου
χωρίς ποτέ
να λειτουργείς
για τους άλλους.