90096 - Αν ο μικρόκοσμός σου

Ν. Λυγερός

Αν ο μικρόκοσμός σου
είναι μόνο
η παρέα σου
σίγουρα
θα παραμείνεις
εγκλωβισμένος
στην κοινωνία
χωρίς να έχεις
πρόσβαση
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
γι’ αυτό
πρέπει πρώτα
να απελευθερωθείς
για να δεις
και πέρα
του ορίζοντα.