90098 - Οι προσπάθειες

Ν. Λυγερός

Οι προσπάθειες
δεν επαρκούν
από μόνες τους
και γι’ αυτό πρέπει
να ολοκληρωθούν
για να επηρεάσουν
την Ανθρωπότητα
αλλιώς παραμένουν
στο πλαίσιο
του εφικτού
που δεν έγινε
πραγματικότητα
διότι η δυνατότητα
θέλει και πράξη
για να αποδείξει
την αξία
της ουσίας της.