90101 - Στη φύση

Ν. Λυγερός

Στη φύση
όταν περπατάς
με βραδύτητα
αναγνωρίζεις
κάθε ήχο
κι αντιλαμβάνεσαι
όχι μόνο
τη βαθύτητά της
αλλά βέβαια
και την ποικιλία
που τη χαρακτηρίζει
εδώ κι χιλιετίες
και γι’ αυτό
λειτουργεί
ως δώρο
για την Ανθρωπότητα.