90103 - Είναι ανθρώπινα

Ν. Λυγερός

Είναι ανθρώπινα
τα χέρια της Ειρήνης
γιατί προσέχει
κάθε λεπτομέρεια
επειδή ακολουθεί
την αγάπη
της Ανθρωπότητας
ακόμα κι αν υπάρχουν
τα απίστευτα
εμπόδια της κοινωνίας
που κρύβουν
τον ορίζοντα
του Χρόνου
διότι πιστεύει
και δεν μπορεί
να ξεχάσει
απολύτως τίποτα.