90104 - Τα ταξίδια

Ν. Λυγερός

Τα ταξίδια
μετατρέπονται
σε αποστολές
όταν έχεις
μαζί σου
την ουσία
και το φως
γιατί τότε
κάθε κίνηση
γίνεται πράξη
λόγω βαρύτητας
και βαθύτητας
που ξεπερνά
κάθε όριο
για ν’ αγγίξει
την αγάπη
της Ανθρωπότητας.