90105 - Την ομορφιά

Ν. Λυγερός

Την ομορφιά
μην την αναζητάς
μόνο
στην πατρίδα σου
γιατί ο κόσμος
είναι μεγαλύτερος
και περιμένει
ανακαλύψεις
που δεν μπορεί
ν’ αποκαλύψει
στον καθένα
επειδή η προσπάθεια
δεν επαρκεί
κι είναι αναγκαία
η υπέρβαση.