90148 - Ενώ μιλούμε

Ν. Λυγερός

Ενώ μιλούμε
για τη συνέντευξη
σιγά σιγά μιλούμε
και για τη ζωή
που βρίσκεται
εντελώς εκτός πλαισίου
επειδή ξεφεύγει
από την πραγματικότητα
για να ζήσει
κι ο άλλος άνθρωπος
της άλλης χώρας
την εξαίρεση
της ανθρωπιάς
που ξεπερνά
όλα τα εμπόδια
της κοινωνίας
λόγω χαράς.