90154 - Δεν περιμένουμε

Ν. Λυγερός

Δεν περιμένουμε
απολύτως τίποτα
από την κοινωνία
διότι γνωρίζουμε
τα όριά της
και γι’ αυτό
παράγουμε
ένα έργο
που είναι
τόσο αποτελεσματικό
διότι δεν υπάρχει
κάποιο βαρίδιο
που να μας καθυστερεί
στην πορεία μας
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας.