90155 - Συνεχίζουμε

Ν. Λυγερός

Συνεχίζουμε
τις αποστολές
πέραν των ορίων
διότι ξέρουμε
ότι είναι αναγκαίο
για να αλλάξουν
τα δεδομένα
και να δημιουργηθεί
μία δυναμική
που λειτουργεί
καταλυτικά
για την εξέλιξη
των ανθρώπων
που πρέπει
να απελευθερωθούν
από το καθεστώς
των κατεχομένων.