90156 - Μέσω της εικόνας

Ν. Λυγερός

Μέσω της εικόνας
που παράγει
η ζωγραφική
αλλάζουμε
τον τρόπο
με τον οποίο
βλέπουμε
τον κόσμο
αφού αυτή
αποτελεί
προστιθέμενη
αξία
για τη ζωή
και παράγει
εξέλιξη
για το μέλλον.