90185 - Όταν αγαπάς

Ν. Λυγερός

Όταν αγαπάς
την πατρίδα σου
δεν πρέπει
να ξεχνάς
τις συμμαχίες
που έχει συνάψει
για να είναι
πιο ανθεκτική
στις επιθέσεις
των εχθρών
ούτε βέβαια
την ύπαρξη
κοινών συμφερόντων
σε επίπεδο
γεωπολιτικής
για τη συνέχεια.