90190 - Η συνείδηση

Ν. Λυγερός

Η συνείδηση
δεν είναι μόνο
μια παθητική
κατάσταση
αφού επιτρέπει
ν’ ακούς
τις ανάγκες
των ψυχών
όταν η σκέψη
δεν επαρκεί
επειδή δεν υπάρχει
ανοιχτός δίαυλος
για να ζήσει
επί της ουσίας
η συνεννόηση
χωρίς να παραμείνει
στο στάδιο
της επικοινωνίας.