90191 - Ποιος πιστεύει

Ν. Λυγερός

Ποιος πιστεύει
ότι ακούγονται οι ψυχές;
Ενώ ακολουθεί
τις συμβουλές
των ψυχιάτρων,
ενώ παρακολουθεί
τα λεγόμενα
των γερόντων…
Αυτή είναι
η διαφορά
μεταξύ
των ψυχών
των πιστών
κι αυτών
που λένε
ότι πιστεύουν.