90192 - Αν ο δεσμός

Ν. Λυγερός

Αν ο δεσμός
επιτρέπει
την αίσθηση
της αρμονίας
γιατί πάντα
προσπαθείς
να τον μειώσεις
και να θεωρείς
ότι είναι
μόνο μία σχέση
που δεν εξαρτάται
από τον Χρόνο
ενώ αυτός
δίνει την ουσία
και το φως
στην Ανθρωπότητα.