90264 - Περπατώντας

Ν. Λυγερός

Περπατώντας
μέσα στη φύση
ανακαλύπτεις
χωρίς την πίεση
του χρόνου
πώς λειτουργούν
οι οργανισμοί
που δεν έχουν
καμία σχέση
με την κοινωνία
γιατί ζουν
εξ αρχής
στο πλαίσιο
του πλανήτη
της Ανθρωπότητας
και μόνο.