90267 - Οι προσπάθειες

Ν. Λυγερός

Οι προσπάθειες
που κάνεις
είναι άσκοπες
αν δεν αποτελούν
υπερβάσεις
διότι
παραμένουν
κινήσεις
που δεν αποτελούν
πράξεις
έτσι δεν προσφέρουν
τίποτα
το καινούργιο
αφού δεν έχουν
τη δυνατότητα
να αφήσουν
ίχνος.