90318 - Αντιλαμβανόμαστε

Ν. Λυγερός

Αντιλαμβανόμαστε
εκ των υστέρων
ότι οι ιστορικοί
δεν μπορούν
να μας βοηθήσουν
για το μέλλον
αφού
η ειδικότητά τους
σταματά
στο όριο
του παρόντος
ενώ θεωρούμε
αρχικά
ότι μπορούν
να κάνουν
τα πάντα
λόγω γνώσεων.