90382 - Η μοναξιά

Ν. Λυγερός

Η μοναξιά
είναι αντίδραση
κοινωνική
μέσα στο πλήθος
της αδιαφορίας
διότι μετά
την αφύπνιση
αναγνωρίζεις
την ανθρωπιά
της έκφρασης
της Ανθρωπότητας
που αλλάζει
την πραγματικότητα
για να δημιουργήσει
την αναγκαία
ανέλιξη.