90409 - Μην εξηγείς

Ν. Λυγερός

Μην εξηγείς
τα πάντα
με την ελευθερία
της άποψης
διότι το υπόβαθρο
το νοητικό
κυριαρχεί
όταν θέλεις
πραγματικά
να μάθεις
την αλήθεια
για τους ανθρώπους
που παίζουν
έναν ρόλο
στην πολιτική
της χώρας σου.