90499 - Η στρατηγική και η ελευθερία

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική και η ελευθερία είναι συμβατές, διότι η ελευθερία δεν έχει κατεύθυνση, η στρατηγική έχει κι όταν λειτουργούμε στο πλαίσιο της στρατηγικής ελευθερίας τότε ξέρουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.