90501 - Στην αρχή έχουμε την ελευθερία

Ν. Λυγερός

Στην αρχή έχουμε την ελευθερία με την έννοια του freedom, μετά βάζουμε τη στρατηγική και γίνεται η ελευθερία με την έννοια του liberty, γιατί είναι αναβαθμισμένη και τώρα πια σχετίζεται με το βιβλίο.