90522 - Η αντίσταση

Ν. Λυγερός

Η αντίσταση
δεν αρχίζει
στο μέτωπο
όταν υπάρχει
ήδη η μάχη
αλλά από πριν
για να είναι
έτοιμοι
οι μαχητές
την κατάλληλη ώρα
όπου η σύγκρουση
είναι αναπόφευκτη
γιατί είναι
ο μοναδικός τρόπος
να γίνει
η απελευθέρωση.