90524 - Οι πράξεις

Ν. Λυγερός

Οι πράξεις
αλλάζουν
την πραγματικότητα
επειδή υπάρχει
βαθιά σκέψη
πίσω τους
και δεν είναι μόνο
λόγω μη αναστρεψιμότητας
έτσι πρέπει
από πριν
να πάρεις
μια απόφαση
στρατηγική
για να υπάρξει
συνέχεια
και συνοχή.