90526 - Τα πράγματα

Ν. Λυγερός

Τα πράγματα
είναι πλέον
ξεκάθαρα
στη Γαλλία
αφού υπάρχουν
ταυτόχρονα
δύο βαρβαρότητες
που διεκδικούν
την εξουσία
για να εφαρμόσουν
τα απαράδεκτα
προγράμματά τους
και να επιβάλουν
την καταπάτηση
κάθε δικαιώματος
των ανθρώπων.