90627 - Δεν σταματάμε

Ν. Λυγερός

Δεν σταματάμε
στο επίπεδο
της λογοκρισίας
όταν υπάρχει
πραγματικά
ανάγκη
για τους αθώους
διότι
δεν μπορούμε
να περιμένουμε
την αποδοχή
όλων
πριν αποφασίσουμε
την εκτέλεση
μιας αποστολής.