90645 - Αν ο καθένας

Ν. Λυγερός

Αν ο καθένας
ξέρει τον ρόλο του
σε μια ομάδα
τότε αυτή
λειτουργεί εκθετικά
κι όχι μόνο
προσθετικά
διότι δημιουργεί
το πλαίσιο
της συνέργειας
κι όχι μόνο
της συνεργασίας
έτσι το αποτέλεσμα
ανήκει πια
στην ιστορία
κι όχι στην κοινωνία.