90646 - Σκέψου καλά

Ν. Λυγερός

Σκέψου καλά
πριν φτάσεις
στο επίπεδο
του κορεσμού.
Έτσι κούρασε
το μυαλό σου
για να δεις
τελικά
τι θα κάνεις
πιο μετά
χωρίς να παραμείνεις
στα εμπόδια
του παρόντος
αφού θα περάσεις
από τη γέφυρα
του Χρόνου.