90800 - Παντός καιρού

Ν. Λυγερός

Παντός καιρού
πρέπει να είσαι
στις αποστολές
διότι το πρόγραμμα
αλλάζει συνεχώς
για να ενσωματώσει
νέα δεδομένα
και δεν μπορεί
να υπάρχει
θέμα άγχους
αφού είναι
οι άλλοι
που περιμένουν
τις εξελίξεις
για να ζήσουν
επιτέλους
την απελευθέρωση.