90802 - Όλες οι πρωτοβουλίες

Ν. Λυγερός

Όλες οι πρωτοβουλίες
που παίρνεις
από τη στιγμή
που υποστηρίζουν
το έργο
κι υπερστηρίζονται
από τη δημιουργία
πρέπει
να ενισχύουν
την ψυχή σου
και πέρα
των ορίων
της κοινωνίας
και της καθημερινότητας
γι’ αυτό δεν υπάρχει
κανένας λόγος
να αγχώνεσαι.