90803 - Παράγουμε

Ν. Λυγερός

Παράγουμε
κάθε μέρα
τις μνήμες
του μέλλοντος
την ώρα
της δημιουργίας
του έργου
ακόμα κι αν
δύσκολα
αντιλαμβάνεσαι
τις διαφορές
που προκαλεί
και πόσο
εμπλουτίζει
την ποικιλία
την αναγκαία
της Ανθρωπότητας.