90805 - Με το κράμα ψυχής

Ν. Λυγερός

Με το κράμα ψυχής
αρχίζει
ο νέος κύκλος
που εμπλουτίζει
τη ζωή
σε απίστευτο
βαθμό
λόγω ανάγκης
αρχικά
κι απόλαυσης
στη συνέχεια
αφού λειτουργεί
μέσω του πλαισίου
της αρμονίας
που αλλάζει
λόγω πίστης.