90806 - Μη σπαταλάς

Ν. Λυγερός

Μη σπαταλάς
ούτε στιγμή
με τους δογματικούς
της θρησκείας
γιατί πάντα
πιστεύουν
ότι είναι
ανώτεροι
των πιστών
επειδή
ξέρουν
ρητορική
που αφορά
στην εκκλησία
αλλά ποτέ
την ουσία
και το φως.