90809 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
αφαιρετική
η αρμονία
αφού είναι
πολλαπλότητα
που ενσωματώνει
τους συμβατούς
συντονισμούς
για να παραχθούν
οι απαραίτητες
συγχορδίες
που απαιτεί
η δημιουργία
της συμφωνίας
της αόρατης
ορχήστρας.