90810 - Όταν αρχίζει

Ν. Λυγερός

Όταν αρχίζει
η πτήση
βλέπουμε
επιτέλους
διαφορετικά
τον κόσμο
αφού το βλέμμα
έχει αποκτήσει
το κατάλληλο ύψος
για να δει
τη μεγάλη εικόνα
και τότε
αντιλαμβάνονται
και οι πιο αθώοι
ότι ζουν
το θαύμα
της Ανθρωπότητας.