90818 - Η αόρατη μάζα

Ν. Λυγερός

Η αόρατη μάζα
που παραμένει
αναποφάσιστη
έως το τέλος,
είναι αυτή
που καθορίζει
το αποτέλεσμα
της διεξαγωγής
των εκλογών,
χωρίς πραγματικά
να μπορεί
κάποιος
να παρακολουθήσει
από μέσα
τις διεργασίες
του κόσμου.