90821 - Η αφύπνιση

Ν. Λυγερός

Η αφύπνιση
δεν είναι
απαραίτητα
εσωτερική
αρχικά,
γιατί μπορεί
να μην επαρκεί
το αρχικό
ανθρώπινο υλικό
και γι’ αυτό
είναι τόσο
πολύτιμη
η ανάφλεξη
για να αρχίσει
η διαδικασία
του έργου.