90823 - Αν προσέχω

Ν. Λυγερός

Αν προσέχω
την ψυχή σου
και κάθε
λεπτομέρεια
που αναζητεί
είναι γιατί
η χαρά της
είναι αναγκαία
για τη μεταχαρά
αφού είναι
μέρος
του κόσμου μου
κι όχι μόνο
ένα στοιχείο
που δεν είναι
θεμελιακό.