90825 - Έχει πλάκα

Ν. Λυγερός

Έχει πλάκα
που σου προκαλεί
νοητικό σοκ
κάτι που για μας
είναι εντελώς
φυσιολογικό
γιατί νιώθουμε
ταυτόχρονα
τη δύναμη
της πηγαίας
αγάπης
και της ουσίας
του φωτός
έτσι το μοίρασμα
δημιουργεί
αρμονική
πράξη.