90826 - Πώς να φανταστείς

Ν. Λυγερός

Πώς να φανταστείς
τη χαρά
του ερχομού
αν ποτέ
δεν περιμένεις
την ουσία
και το φως
για να μπει
στη ζωή;
Έτσι
δεν ξέρεις
ούτε να γρυλλίζεις
λόγω πηγαίας
αγάπης
γιατί πρέπει
να ξεπεράσεις
τους ενδοιασμούς.