90831 - Στο πέλαγος

Ν. Λυγερός

Στο πέλαγος
όταν δεν φαίνεται
η παραμικρή ακτή
αναζητάς
αυθόρμητα
τα πρώτα νησιά
που θα αναγνωρίσεις
γιατί το καθένα
αποτελεί
αποστολή
που έκανες
κι έτσι
εμφανίζονται
σιγά σιγά
τα Διαπόντια
που  περίμεναν
τον ερχομό.