90832 - Ακολουθεί

Ν. Λυγερός

Ακολουθεί
η Κέρκυρα
που γνωρίζεις
εδώ και δεκαετίες
λόγω των πρώτων
αρχαιολογικών
αποστολών
όπου κάθε
χώρος
του Χρόνου
είχε την αξία του
για να εμπλουτιστεί
η εγκεφαλική
δραστηριότητα
που μελετούσε
τα βάθη
του Ελληνισμού.