90833 - Έτσι αρχίζει

Ν. Λυγερός

Έτσι αρχίζει
η ιστορία
από το Ιόνιο Πέλαγος
πριν αγγίξεις
την Ήπειρο
και στη συνέχεια
την Πελοπόννησο
για να ζήσεις
και στα χρόνια
της Παλιάς Ελλάδας
που επέτρεψε,
όχι μόνο
την αναγέννηση,
όπως λέγεται,
αλλά και την ανάσταση
του Ελληνισμού.