90835 - Το Μεσολόγγι

Ν. Λυγερός

Το Μεσολόγγι
είναι πάντα
στην καρδιά μας
γιατί από την αρχή
οι ελεύθεροι
πολιορκημένοι
ήταν δικοί μας
με άμεσο τρόπο
χωρίς κανένα
ενδιάμεσο
αφού θαυμάσαμε
την πηγαία
αγάπη
της ελευθερίας
για το φως
και την ουσία.