90836 - Πάνω από τη γέφυρα

Ν. Λυγερός

Πάνω από τη γέφυρα
Ρίο – Αντίρριο
πάντα απολαμβάνουμε
το θέαμα
του ανθρώπινου
θαύματος
που ένωσε
με τρόπο
μετέωρο
δύο κομμάτια
της Ελλάδας
για να γίνει
το αδιανόητο
πέρασμα
απτή
πραγματικότητα.