90837 - Και τα βουνά

Ν. Λυγερός

Και τα βουνά
απέναντι
πώς να μη θυμίζουν
τη Λιμνίτσα
και το κομμάτι
της ιστορίας
που γέννησε
όχι μόνο
τα τριάντα φιλιά
του ήλιου
αλλά και τον μύθο
που παραμένει
ζωντανός
μετά
από αιώνες
πολιτισμού.