90838 - Μέσα στον κόλπο

Ν. Λυγερός

Μέσα στον κόλπο
τον Κορινθιακό
αλλά από πάνω
απολαμβάνουμε
κάθε σημείο
που γνωρίζουμε
όταν ξέρουμε
πόσο σημαντικός
υπήρξε
ο ισθμός
για την ιστορία
του Ελληνισμού
και πέρα
των αιώνων
λόγω στρατηγικής.