90839 - Όταν έρχεται

Ν. Λυγερός

Όταν έρχεται
η σειρά
της Σαλαμίνας
είμαστε
έτοιμοι
για τη συνέχεια
της αποστολής
μέσω
της ανταπόκρισης
για να βρεθούμε
στην Πελοπόννησο
που χρειάζεται
ακόμα
πολλές προσπάθειες
για την απελευθέρωσή της.